Творчість Шедея С.О. Позиції 65-80
ДиаграммаРешение
/Files/images/Pos65.jpgПоз. № 65. Шедей С. H#3W. Четыре решения 4 решения


1. ... Bh2!
2. Qd5 Rg3
3. Ke5 Rxg4#

1. ... Bf8!
2. Qb5 Re7
3. Kc5 Rxd7#

1. ... Re8!
2. Qd3 Be7
3. Ke3 Bc5#

1. ... Rh3!
2. Qb4 Bg3
3. Kc3 Be5#
/Files/images/Pos66.jpgПоз. № 66. Шедей С. H#3W. Два решения 2 решения


1. ... Rg6!
2. Sdc6 Be6
3. Sa7 Bc4#

1. ... Bf1!
2. Sb5 Rc4
3. Sa7 Rc6#
/Files/images/Pos67.jpgПоз. № 67. Шедей С. H#3W 1. ... O-O!
2. Kf8 Ra1
3. Kg8 Rxa8#


2. O-O-O Ra1
3. Rd7 Ra8#
/Files/images/Pos68.jpgПоз. № 68. Шедей С. H#3W. Два решения 2 решения


1. ... Qg4!
2. Bf4 Kc3
3. Ke4 Qg2#

1. ... Qe8!
2. Bd7 Kb4
3. Kc6 Qa8#
/Files/images/Pos69.jpgПоз. № 69. Шедей С. H#3W 1. ... Bc5!
2. Kf4 Re7
3. f5 Be3#
/Files/images/Pos70.jpgПоз. № 70. Шедей С. H#3W. Два решения 2 решения


1. ... Bc6!
2. Qe6 Be8
3. Se7 Sb5#

1. ... Re5!
2. Qd7 Re8
3. Sc7 Se4#
/Files/images/Pos71.jpgПоз. № 71. Шедей С. H#2 1. Be7 Sd6
2. Kf6 Se8#
/Files/images/Pos72.jpgПоз. № 72. Шедей С. H#2 1. Re6 h4
2. Kf6 Bd4#
/Files/images/Pos73.jpgПоз. № 73. Шедей С. H#2. Два решения Два решения

1. Ka8 Ra4
2. Qa7 Bd5#

1. Qb7 Bd5
2. Ka8 Ra4#
/Files/images/Pos74.jpgПоз. № 74. Шедей С. H#2 Два решенияДва решения

1. Re5 Sd2
2. Kd5 Qd8#


1. Rf4 Sc3
2. Ke3 Qg1#
/Files/images/Pos75.jpgПоз. № 75. Шедей С. H#3 Два решенияДва решения

1. Kh7 Qxb3
2. Qa2 Qxb5
3. Qg8 Qh5#


1. Qxb2 Qa1
2. Qxc2 Qe5
3. Qh7 Qe8#
/Files/images/Pos76.jpgПоз. № 76. Шедей С. H#3. Два решенияДва решения

1. Qf1 Rd6
2. Bxd4+ Rf6
3. Bg1 Rxf1#


1. Qxd4+ Rxd4
2. Bd2 Ra4
3. Ba5 Ra1#
/Files/images/Pos77.jpgПоз. № 77. Шедей С. H#3 Два решенияДва решения

1. Kh7 Qxb3
2. Qa2 Qb5
3. Qg8 Qh5#


1. Qxb2 Qa1
2. Qxc2 Qe5
3. Qh7 Qe8#
/Files/images/Pos78.jpgПоз. № 78. Шедей С. H#4. Два решенияДва решения

1. b1=R Se6
2. b2 Kc2
3. Kf2 Sc3
4. Ke3 Bd4#

1. Kf2 Kxb3
2. Ke3 Sc3
3. Kd4 Sf5
4. Kc5 Bd4#
/Files/images/Pos79.jpgПоз. № 79. Шедей С. H#4. Три решенияТри решения

1. Re6 Kg2
2. Sf6 Kf3
3. Qd1+ Ke3
4. Qd6 Rg5#


1. Kf5 Kg2
2. Se5 Rh1
3. Sg6 Kf3
4. Qe6 Rh5#


1. Kf4 Kg2
2. Qe4+ Kf1
3. Kf3 Rh1
4. Rf4 Rh3#
/Files/images/Pos80.jpgПоз. № 80. Мочалкин А., Шедей С. #2. Twin b)c8>g6; c)c8>b1a) Diagram
Иллюзорная игра:
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #

Попытки: 1. Qa8? цугцванг
1. ... Sxd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sb7 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Qg8? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. f8=Q [B] /R/S#
1. ... Sxd7 [a] 2. f8=Q [B] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Qh8? ad lib 2. Qxe5#
но 1. ... Sf6! Sxd7 [a] !

Попытки: 1. Qc7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Qxc6 [A] ?+
но 1. ... Kxc6!

Попытки: 1. Qb7? цугцванг
1. ... Sxd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sxb7 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Qa6? цугцванг
1. ... Sb7 [a] 2. Qxc6 [A] , Sxb7#
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
1. ... Se6 [a] /a4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] , Sc8/e8/b7/e4#
1. ... Se4 [a] 2. Qxc6 [A] , Sxe4#
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sxa6 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Rc7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Q(x)e6 [C] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sd7 [a] ! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Rb7? цугцванг
1. ... Sxb7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] /e6 [C] #
1. ... Sd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Ra7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] /e6 [C] #
1. ... Sd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Rd8? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] /e6 [C] #
1. ... Sd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Re7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] /e6 [C] #
1. ... Sd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. f8=Q [B] ? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] , Qg8/f7#
1. ... Sxd7 [a] /e6 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=R? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=B? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=S? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [a] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Se8?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb7?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb5?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxc6 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Решение: 1. Qe8! [2. Qxe5#]
1. ... Sxd7 [a] /e6 [a] 2. Q(x)e6 [C] #

b) Qбc8<-> Qбg6
Иллюзорная игра:
1. ... Sb7/xd7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #

Попытки: 1. Rc7? цугцванг
1. ... Sb7/d7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Rb7? цугцванг
1. ... Sxb7/d7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Ra7? цугцванг
1. ... Sb7/d7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Rd8? цугцванг
1. ... Sb7/d7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Re7? [2. Rxe5#]
1. ... Sd7 [a] /e6 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf6!

Попытки: 1. f8=Q [B] ? цугцванг
1. ... Sb7/xd7 [a] /a6/a4/e4/b3 2. Qg8/f7, Qe6 [A] /g8/f7#
1. ... Se6 2. Qxe6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=R? цугцванг
1. ... Sb7/a6/a4/e4/b3 2. Qe6 [A] /g8/f7#
1. ... Sxd7 [a] /e6 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=B? цугцванг
1. ... Sb7/xd7 [a] /a6/a4/e4/b3 2. Qe6 [A] /g8/f7#
1. ... Se6 2. Qxe6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. f8=S? цугцванг
1. ... Sb7/a6/a4/e4/b3 2. Qe6 [A] /g8/f7#
1. ... Sxd7 [a] /e6 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Попытки: 1. Sc8?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] /xc6#
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Se8?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] /xc6#
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb7?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] /xc6#
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb5?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] /xc6#
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Se4?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] /xc6#
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Qf6? [2. Qxe5#]
1. ... Sxd7 [a] 2. Qe6 [A] #
но 1. ... Sxf6!

Попытки: 1. Qe6 [A] ?+
но 1. ... Sxe6!

Попытки: 1. Qg7? ad lib 2. Qxe5#
но 1. ... Sf6! Sxd7 [a] !

Попытки: 1. Qg8? цугцванг
1. ... Sb7/a6/a4/e4/b3 2. f8=Q [B] /R/S#
1. ... Sxd7 [a] 2. f8=Q [B] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6! e4! d2!

Попытки: 1. Qh6? цугцванг
1. ... Sb7/xd7 [a] /a6/e6/a4/e4/b3 2. Q(x)e6 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! e4! d2!

Решение: 1. Qg3! [2. Qxe5#]
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [C] #

c) Qбc8<-> Qбb1
Иллюзорная игра:
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #

Попытки: 1. Rc7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /d7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Rb7? цугцванг
1. ... Sxb7 [a] /d7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Ra7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /d7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. Rd8? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /d7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! e4! d2!

Попытки: 1. Re7? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /d7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! Kxd6! e4! d2!

Попытки: 1. f8=Q? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qg8/f7, Qxd3 [A] #
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
1. ... Sb3 [c] 2. Qg8/f7#
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! e4! d2!

Попытки: 1. f8=R? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! e4! d2!

Попытки: 1. f8=B? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! e4! d2!

Попытки: 1. f8=S? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /a4 [a] /e4 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Sxf8! Sf6! Sg5! Se6 [b] ! Sb3 [c] ! e4! d2!

Попытки: 1. Sc8?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Se8?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb7 [B] ?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Sb5?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Se4 [C] ?+
1. ... Sxd7 [a] 2. Qxd3 [A] #
но 1. ... Kxc4!

Попытки: 1. Rb4? цугцванг
1. ... Sb7 [a] 2. Sxb7 [B] #
1. ... Sa6 [a] /e6 [b] /a4 [a] /b3 [c] 2. Sb7 [B] /e4 [C] #
1. ... Se4 [a] 2. Sxe4 [C] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sxd7 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Ra4? цугцванг
1. ... Sb7 [a] 2. Sxb7 [B] #
1. ... Sa6 [a] /e6 [b] /b3 [c] 2. Sb7 [B] /e4 [C] #
1. ... Se4 [a] 2. Sxe4 [C] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sxd7 [a] ! Sxa4 [a] ! e4! d2!

Попытки: 1. Rxc5?+
1. ... Kd4 2. Qg1#
но 1. ... Kxc5!

Попытки: 1. Rd4?+
но 1. ... Kxd4! exd4!

Попытки: 1. Re4? цугцванг
1. ... Sb7 [a] /a6 [a] /e6 [b] /a4 [a] /b3 [c] 2. S(x)b7 [B] #
но 1. ... Sf8! Sf6! Sg5! Sxd7 [a] ! Sxe4 [a] ! d2!

Решение: 1. Qb6! [2. Qxc5#]
1. ... Sb7 [a] /xd7 [a] /a6 [a] /e6 [b] /a4 [a] /e4 [a] /b3 [c] 2. Qxc6 [D] #

Кiлькiсть переглядiв: 1129

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.